ازون تراپی

اوزون تراپی

ازون تراپی

اوزون درمانی در آرتروز زانو
از جمله درمانهای نوین در درمان آرتروز زانو ، درمان با اوزون است. باید بدانیم که تزریقات داخل مفصل زانو از کورتون گرفته تا اوزون و هیالورونیک اسید، همگی در آرتروزهای خفیف و متوسط کاربرد دارند و برای آرتروزهای شدید زانو درمانی جز تعویض مفصل وجود ندارد.
در مطالعات آزمایشگاهی بیان شده که اوزون میتواند التهاب و درد مفصل را کاهش دهد و با افزایش اکسیژن رسانی به غضروف تخریب شده زانو تاحدی سبب غضروف سازی شود، البته بخاطر تازگی معرفی این درمان هنوز نمیتوان بطور قطع از اثربخشی آن سخن گفت اما چندین مطالعه اثر آن را معادل تزریق کورتون یا سدیم هیالونیک در زانو میدانند و خوب البته برخلاف کورتون اثرات تخریبی روی غضروف و منیسک ندارد
تزریق اوزون در چند جلسه براساس شدت آرتروز زانو انجام میشود و اثرات این درمان حدود یک ماه بعد شروع و تا شش ماه تداوم دارد

اشتراک گذاری پست