درباره ما

دکتر نیما محسنی

  • جراح ارتروسکوپی زانو، شانه و مچ پا جراحی تعویض مفصل زانو و لگن
  • دوره تكميلي شانه و زانو
  • دوره جراحی زانو از فرانسه و آلمان
  • عضو انجمن جراحان ارتوپد ایران
  • تعویض مفصل زانو و لگن
  • جراحی ارتروسكوپی زانو و شانه و آسیبهای ورزشی
دکتر نیما محسنی دوره تکمیلی زانو
دکتر نیما محسنی دوره تکمیلی شانه