دررفتگی شانه

در رفتگی شانه

دررفتگی شانه

?دررفتگی شانه?
اغلب اولین بار بدنبال یک تصادف یا حادثه ورزشی یا تشنج رخ میدهد و اگر درست درمان نشود سبب دررفتگی مکرر شانه حتی بدون ضربه شده و نهایتا به آرتروز و ناتوانی دایم شانه منجر میشود.
⭕️در نود درصد موارد دررفتگی شانه، سر استخوان بازو به سمت جلو دررفتگی پیدا میکند .
?دررفتگی شانه یک اورژانس ارتوپدی است و باید سریعا اقدام به جااندازی در بیمارستان کرد و از دستکاری مصدوم پرهیز کرد چراکه دستکاری بدون دانستن مکانیسم جااندازی میتواند به آسیب عصبی دایمی منجر گردد
. ⭕️بسته به نوع دررفتگی، مدت زمان گذشته از آن ، سن و بیماری زمینه ای فرد مبتلا قریب به ده نوع مانور جااندازی برای دررفتگی شانه وجود دارد لذا انجام آن امری تخصصی است.
⛔️در افراد جوان ثابت کننده شانه و بازو باید سه هفته استفاده شود ولی در افراد میانسال برای جلوگیری از خشکی شانه دو هفته کافی است.

⛔️این تست برای بررسی ناپایداری شانه در افراد مبتلا به دررفتگی مکرر شانه استفاده میشود.

اشتراک گذاری پست