درمان غیر جراحی دیسک کمر

درمان غیر جراحی دیسک کمر

درمان غیر جراحی دیسک کمر

?دستورات کلیدی درمان دیسک کمر
?اول اینکه هر بیرون زدگی دیسک در ام آرآی لزوما به معنی دیسک کمر نیست و همخوانی علایم با دیسک بیرون زده تشخیص را قطعی میکند لذا به صرف یک ام آرآی مثبت نمیتوان گفت که دیسک کمر داریم
?در فرد علامتدار بعد از کاهش درد اولیه با دارو، سه ماه درمان طبی ـ ورزشی بصورت زیر انجام میشود:
۱️⃣مصرف روزانه شیر و مصرف هفتگی ماهی و تماس روزانه دو ساعت با نور خورشید
۲️⃣درمان دارویی کمبود ویتامین دی
۳️⃣ترک عادت خوابیدن روی شکم
۴️⃣مصرف داروهای تخصصی تجویز شده توسط ارتوپد
۵️⃣انجام آبدرمانی دو بار در هفته به نحوی که آب تا سطح سینه باشد و بیمار با سرعت کم از یک سمت استخر راه رفتن را شروع کند و بتدریج تا سمت مقابل استخر سرعت راه رفتن را زیاد کند و حدود پنجاه مرتبه عرض استخر را راه برود.
۶️⃣در این مدت از لم دادن هنگام نشستن که سبب افزایش گودی کمر میشود پرهیز جدی شود
۷️⃣ورزشهای زیر بصورت دقیق و منظم هر روز انجام گردد

اشتراک گذاری پست