علت درد پشت و پایین گردن

علت درد پشت و پایین گردن

علت درد پشت و پایین گردن

?علت اصلی این مشکل بسیار شایع حالتی به نام forward head یا وضعیت سر به جلو است

عمدتا ناشی از ضعف عضلات کمربند شانه ای و افتادگی شانه است و تقویت این عضلات سبب رفع آن خواهد شد

این مشکل ارتباطی با آرتروز گردن یا روماتیسم مفصلی یا بیماری دیسک گردن ندارد.

 

 

اشتراک گذاری پست