قفل شدن مکرر زانو

قفل شدن مکرر زانو

???گیر کردن و قفل شدن مکرر مفصل زانو
دو علت اصلی دارد
۱-یکی از آنها پارگی بزرگ منیسک
۲- وجود یک استخوان یا غضروف آزاد در داخل مفصل زانو.

?وقتی قفل شدن زانو به علت پارگی منیسک است اغلب فرد با کمی حرکت دادن و بازی کردن زانو میتواند بتدریج زانو را از حالت قفل شدگی خارج کند و آنرا باز یا بسته کند.

?اگر تکه استخوانی یا غضروفی در زمینه آرتروز یا کنده شدن غضروف در اثر ضربه علت قفل شدن مفصل زانو باشد میتواند در مفصل حرکت کند و بصورت متناوب سبب قفل شدن ناگهانی زانو شود.

?اغلب در زمان قفل شدن زانو درد و تورم متوسطی در زانو رخ میدهد که طی چند روز بتدریج بهبود می یابد، تشخیص بر پایه شرح حال ، انجام رادیوگرافی یا سایر روشهای تصویربرداری و معاینه داده میشود و در اغلب موارد نیاز به جراحی برای خارج کردن قطعه جدا شده یا تراشیدن منیسک پاره شده وجود دارد.

اشتراک گذاری پست