نرمی غضروف کشکک(کندرومالاسی پاتلا)

نرمی غضروف کشکک(کندرومالاسی پاتلا)

?اپیدمی نرمی غضروف کشکک در جوانان
بصورت شدید و افزایش یابنده ای موارد ابتلا به دردهای اطراف زانو در جوانان در حال افزایش است که مهمترین عامل آن بیماری کندرومالاسی یا نرمی غضروف کشکک است
?این مشکل سبب رشته رشته شدن غضروف کشکک و درد در جلو یا پشت زانو میشود، اغلب درد با خم شدن زانو، پایین رفتن از پله، در سراشیبی و هنگام نماز خواندن شدت پیدا میکند.
?در اکثر موارد بعد از چند ماه ابتلا در یک زانو، زانوی مقابل هم درگیر میشود.
?کمبود ویتامینD و عادتهای غلطی چون ایستادن طولانی و تکراری و عادت به جمع کردن مکرر زانو مهمترین علل ایجاد هستندو در مشاغلی مثل رانندگان و خیاطان و افرادی که طولانی مدت روی صندلی مینشینند بیشتر رخ میدهد.
. ⭕️رشته رشته شدن و تخریب غضروف پشت کشکک زانو
مهمترین علت این مشکل کمبود ویتامینD و عادتهای غلطی چون ایستادن طولانی و تکراری و عادت به جمع کردن مکرر زانو است.

?اگر این بیماری درمان نشود سبب ناتوانی و درد مزمن زانو میشود، درمان مشتمل بر انجام امور زیر است: سه ماه فرد دو زانو چهار زانو ننشیند، از پله کمتر استفاده کند و نماز را روی صندلی اقامه کند، با مصرف مکمل ویتامین دی و شیر و ماهی و کشکک کمبود این ویتامین را جبران کند و با ورزشهای مناسب عضله مایل داخلی ران را تقویت کند، در مدت درمان فقط شنا و پیاده روی روی سطح صاف مجاز است و سایر ورزشها توصیه نمیگردد.
?بر روی زمین دراز بکشید و یک حوله در زیر زانو قرار داده و با سفت کردن عضله جلوی ران حوله را در زیر زانو به زمین فشار دهید و این فشار را پنج ثانیه نگه دارید، ده مرتبه روزانه.

?مطابق شکل بر روی زمین نشسته و در سمت خارج ران کشش اعمال کنید رو آنرا ده ثانیه نگه دارید، پنج مرتبه

?در مواردی که درمان طبی و ورزشی پاسخ ندهد درمان جراحی به روش آرتروسکوپیک با تراشیدن غضروف تخریب شده زانو انجام میگیرد.

 

 

اشتراک گذاری پست