پارگی مینیسک

پارگی مینیسک

پارگی مینیسک

از هم گسیختگی مینیسک، یکی از آسیبهای شایع در طی ورزش است و میتواند شامل دایره وسیعی از سختی و درد شود.

پارگی مینیسک به خصوص در میان پهلوانان و ورزشکاران قدرتی یا هر نوع ورزشی که بر اساس ایستادن روی زانو استوار باشد، شایعتر است.

از هم گسیختگی مینیسک اغلب در کنار سایر آسیبهای زانو رخ میدهد. از همه شایع تر، با ACL(پارگی رباط صلیبی) همراه است.

 

آناتومی مینیسک

مینیسک، غضروفی منعطف و الاستیک است که از اصطکاک بین استخوانها در مفصل زانو پیشگیری میکند.

در واقع در هر زانو، دو مینیسک وجود دارد. هر مینیسک به شخصه برای پوشش دادن ناحیه خاصی از اطراف مفصل طراحی شده است که آن را احاطه میکند؛

  • مینیسک میانی که در قسمت درونی زانو تعبیه شده و به شکل حرف c است.
  • مینیسک کناری که در قسمتهای کناری زانو تعبیه شده و به شکل حرف v است.

 

در مجموع عملکرد مینیسک، جذب تکانه و شوک و همچنین کاهش اثرات فشار آن، بر زانو و پا در حالت حرکت یا ایستاده، استحکام و ثبات بخشیدن به زانو و تسهیل و روان سازی حرکات بین سطوح مفصل زانو است.

هر مینیسک، در میان لایه هایی از غضروف مفصلی که قسمت تحتانی استخوان ران(فمور) و قسمت فوقانی استخوان ساق پا(تیبیا)، یعنی جایی که با هم تشکیل مفصل میدهند، پوشانده شده است.

اگر مینیسک آسیب ببیند و عملکرد صحیحی نداشته باشد، فشار بیشتری به خود غضروف مفصلی وارد میشود که همین امر به مرور زمان سبب فرسایش، آسیب و در هم شکستن مفصل زانو میشود که اصطلاحا آن را آرتریت(التهاب مفصل زانو) مینامیم.

تشخیص دقیق و دریافت مراقبت پرستاری، دو عامل مهم در پیشگیری از وقوع آسیبهای احتمالی آینده و کمک کننده به کاهش عوامل خطر تخریب و فرسایش مفصل زانو است.

اشتراک گذاری پست