?درد جلوی بازو ناشی از التهاب تاندون عضله دوسر بازو

?درد جلوی بازو ناشی از التهاب تاندون عضله دوسر بازو

?

مشکلی بسیار شایع در بانوان میانسال و ورزشکاران بدنساز و کارگران ساختمانی است، علت آن التهاب تاندون سر دراز عضله دو سر بازو در ناحیه شانه است که سبب درد جلوی شانه یا درد جلوی بازو بصورت یک ناحیه نواری دردناک میشود.
التهاب در تاندون یکی از دو سر عضله دوسر بازو در شانه رخ میدهد.

?اولین گام درمان توقف ورزش یا فعالیت منجر به ایجاد مشکل است،گرما درمانی و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مثل ناپروکسن هم به درمان کمک میکند، چون کمبود ویتامین دی سبب مزمن شدن التهاب میشود درمان جانبی کمبود ویتامین دی هم موثر است.
?اگر با درمان فوق بهبودی حاصل نشود میتوان از تزریق کورتون در غلاف تاندون دو سر بازویی استفاده کرد که البته بهتر است با هدایت سونوگرافی این تزریق دقیقا در محل مورد نظر انجام گردد.
.
?اگر باز هم پاسخ درمانی نداشتیم دو روش جراحی اتصال تاندون به استخوان (در جوانان) یا قطع کردن تاندون آسیب دیده ( در افراد سالمند ) روش نهایی درمان هستند.


عمل جراحی اتصال تاندون دو سر بازو به استخوان به کمک پیچ قابل جذب در جوانان.

اشتراک گذاری پست