تگ - دلیل درد آرنج

بیماری آرنج تنیس بازان چیست؟

بیماری آرنج تنیس بازان چیست؟

  شرایطی که پزشک آنرا تحت التهاب و درد قسمت خارجی آرنج و ما آنرا بیماری آرنج تنیس بازان میشناسیم. استفاده از این نام برای این بیماری زمانی مد نظر قرار گرفت که متوجه شدند گروه زیادی از مردم که تنیس بازند دچار این بیماری هستند. بیماری آرنج تنیس بازان در واقع با درمانهای جزئی بهبود مییابد و شما فقط باید استراحت کنید و به عضلات آرنجتان زمان دهید تا ترمیم شوند.   قسمت دردناک دست کجاست؟ در این بیماری، محل اصلی احساس درد، قسمت [...]