اثر غذا ها بر کاهش میزان شکستگی های استخوانی

اثر غذا ها بر کاهش میزان شکستگی های استخوانی

اثر غذا ها بر کاهش میزان شکستگی های استخوانی

⭕️⭕️اثر غذاهای دارای خاصیت آنتی اکسیدان بر کاهش میزان شکستگی⭕️⭕️

مقالات اخیر با بررسی جمعیت زیادی از داوطلبان نشان میدهد افرادی که مواد غذایی با خاصیت آنتی اکسیدانی بالا استفاده میکنند – بخصوص زنان میانسال – کمتر دچار شکستگی در بدن بویژه شکستگی لگن میشوند، در این مطالعات مواد غذایی که بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی داشتند عبارت بودند از:
۱⃣کاکائوی تلخ
۲⃣انگور تیره رنگ
۳⃣کلم بروکلی
۴⃣گردو
۵⃣ماهی
۶⃣روغن زیتون

اشتراک گذاری پست